Banen

Ny bane ble ferdigstilt og godkjent sensommeren 2018.

Takk til alle som har stilt opp på dugnad gjennom våren og sommeren for å komme i mål med en ny bane! 

Oversiktsbilde kommer